052-837-2811 שירות לקוחות בצ'אט 24/6

קוביות הונגריות וגאדג'טים אונליין!

No products in the cart.

מדיניות ופרטיות

א. הזמנה/החלפה/החזרה/ביטול

 1. טיפול בהזמנה במישור האינטרנטי באמצעות חשבון Paypal/מזומן עד 14 ימי עסקים.

 2. ניתן לעשות ביטול הזמנה, החלפה והחזרה באמצעות Email או בצור איתנו קשר.

 3. החזרה/ביטול/החלפה תיעשה עד 14 ימי עסקים מרגע ביצוע הזמנה באתר.

 4. בגין ביטול הזמנה ינוכו 5% או 100  מערך העסקה לפי הנמוך מביניהם.

 5. החזר כספי בגין ביטול/החזרת הזמנה יבוצע עד 3 ימי עסקים מרגע קבלת ההזמנה חזרה מהלקוח.

 6. במקרה והלקוח קיבל את ההזמנה ורוצה להחזיר את ההזמנה בתוך 14 ימי עסקים מרגע ביצוע הזמנה מחובתו להחזיר אלינו את המוצר תקין ובמצב חדש ללא שום פגם במוצר עצמו ובקופסה.

 7. במקרה והלקוח קיבל את ההזמנה ורוצה לבטל את ההזמנה בתוך 14 ימי עסקים מרגע ביצוע הזמנה מחובתו להחזיר אלינו את המוצר תקין ובמצב חדש ללא שום פגם במוצר עצמו ובקופסה.

 8. איננו מתחייבים לקבל החזרה/החלפת הזמנה שלא להלן בסעיפים א. 6 ו- א. 7.

 9. החזרה/החלפה של המוצר תבוצע ע"י הלקוח עצמו וחיוב המשלוח חזרה על חשבון הלקוח.

 10. החלפה/ביטול הזמנה תבוצע רק כאשר המוצר יגיע אלינו.

 11. החנות רשאית לבטל הזמנה במקרים הבאים להלן: טעות בפרטי המוצר, טעות בכתובת משלוח, טעות במחיר המוצר, טעות במחיר המשלוח, אזל מהמלאי ובמקרה של כוח עליון או כל דבר שימנע ביצוע הזמנה באופן תקין.

 12. הודעה על ביטול הזמנה תיעשה באמצעות שליחת Email או בכל אמצעי אחר.

 13. איננו מקבלים החזרה/החלפה/ביטול בגלל אריזה/קופסה בלויה.

 14. איננו מקבלים החזרה/החלפה/ביטול על סעיף ג.5.

 15. איננו מקבלים החזרה/החלפה/ביטול על מוצרים שצבעם שונה מהתמונות/צוינו בתיאור המוצר.

ב. שילוח/הספקה

 1. ההזמנה תשלח רק לכתובת שהלקוח ציין בהזמנה.

 2. טיפול במשלוח יתבצע עד 14 ימי עסקים מרגע אישור קבלת תשלום Paypal.

 3. לפני כל שילוח הזמנה ניצור אתכם קשר ונוודא שההזמנה תשלח לכתובת הנכונה.

 4. במידה וההזמנה נשלחה והלקוח מודיע שיש טעות במשלוח הלקוח יישא בגין תשלום משלוח חדש ודמי טיפול בסך 50 .

 5. אנו לא אחראים לאיחור של הזמנות ללקוח במקרים הבאים להלן: מלחמה, כוח עליון, מצבי חירום, נזקי טבע, שביתה בשירותי שליחויות.

 6. האתר רשאי לבחור מיקום מסירה במקרה של תשלום במזומן.

 7. עלות משלוח דואר רשום 14 יום תואם לעלות משלוח דואר 24/7, האתר רשאי על פי שיקולו לבחור את שיטת המשלוח המתאימה בהתאם לכל הזמנה באתר.

ג. כללי

 1. איננו אחראים לתקלה במוצר בגין שימוש לא תקין במוצרים.

 2. איננו נותנים אחריות למוצרים אלא אם צוין בפרטי המוצר.

 3. בתשלום בעת מסירת הזמנה, הסכום לתשלום של ההזמנה יעוגל לשקלים הקרובים. דוג': סכום לתשלום של הזמנה אקראית הינה 59.90, תעוגל ל- 60 שקלים.

 4. .איננו אחראים/נושאים בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באמצעות האתר/מוצרים .

 5. יתכן כי האריזה/קופסה של המוצר תהיה מקומטת או בלויה מעט.

 6. יתכן ויהיו סטיות של משקל/מידות בתיאור מוצר.

 7. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

 8. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המועברים בכל האתר

 9. .להנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר

 10. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

 11. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

 12. המידות המצוינות בתיאור מוצר הם מידות של המוצר עצמו ולא של החבילה.

 13. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

 14. ביצוע תשלום באמצעות PAYPAL כולל עמלות.

 15. 3 ימי עסקים לא כוללים ימי שישי, שבת וחגים.

 16. הפרטים שימסרו ע"י המשתמש לצורך ביצוע הרכישה ישמרו על ידי cubeshop.co.il בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות. המידע הרגיש שנמסר לחברה מועבר באמצעות שרת מאובטח, המידע שלך מוצפן בדרכו בין המחשב שלך לשרת האתר. הצפנה זו מקשה או אינה מאפשרת לאחרים לראות את הנתונים והמידע האישי שהנך מוסר. cubeshop.co.il עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע סבירים אשר מהווים סטנדרט בתעשיית האינטרנט ואף מעדכנת ו/או משכללת את אמצעי האבטחה, כאמור מעת לעת וזאת על מנת להגן על המידע. למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו. cubeshop.co.il שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעי אבטחה סבירים אחרים מהמתואר לעיל, התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. בהסכמתך לתנאי השימוש ותקנון זה הינך מאשר cubeshop.co.il לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל פה, בכל מידע בדבר מבצעים באתר ו/או cubeshop.co.il ו/או בדבר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב.

 17. בעצם השימוש וביצוע פעולות באתר, בכל צורה שהיא, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי קראת בעיון, הבנת ואת/ה מסכים/מה ומקבל/ת על עצמך את תנאי השימוש וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד אתר cubeshop.co.il. במקרה בו אינך מסכים לאמור בהסכם זה הינך נדרש ללא כל דיחוי לחדול מלעשות כל שימוש באתר.

 18. cubeshop.co.il רשאית לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו וכל חלק בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי cubeshop.co.il בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו עקב ביצוע השינויים.

 19. להלן מקרים בהם לא ניתן לבטל עסקה.

 20. אימות הזמנה ומיקום שליחה/נקודת איסוף עצמי תתבצע בדרכים הבאות: הודעות SMS בפלאפון/שיחה טלפונית/Email.

 21. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

מחירי חיסול על כל האתר!!!

*אין הגבלות ואותיות קטנות