מגוון סטים לקוביות הונגריות במקום אחד. סטים לקוביות הונגריות של 3×3, 2×2, 4×4, 5×5, פירמינקס, מגהמינקס, מסטרמורפיקס ועוד מגוון קוביות..

פילטר